ANLMC Nepal cử một nhà truyền giáo

Trong khi họ đang thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy dành riêng cho tôi Ba-na-ba và Sau-lơ vì công việc mà tôi đã kêu gọi họ.” (Công vụ 13: 2)

Trong khi Mục sư Daniel cùng với nhà thờ cầu nguyện trong một Thánh Linh, họ đã chia rẽ Anh Rajendra để được đưa đến Jajakot.

Để lại một câu trả lời