Nâng cao các Mục sư Sri Lanka!

Hôm nay, chúng tôi đang vận chuyển 45 kg hộp thực phẩm bằng xe tải nhỏ trên khắp Sri Lanka, thăm các mục sư đang chết đói từ khắp nơi trên đất nước. Khi tôi đến thăm các mục sư, hoàn cảnh rất khó khăn và họ đang chết đói. Có 10.000 mục sư ở Sri Lanka. Trong số đó, 70% đang gặp khó khăn không thể diễn tả được, và 1000 mục sư,…

ANLMC Video News - Tháng 7 năm 2021

Tin tức ANLMC (Assembly of New Life Mission Church) - Tháng 7 năm 2021 • -Các hiệp hội • -Hội họp lập kế hoạch trung bình (Zonal Basis) • -Field News - Rajasthan • -Field News - Orissa • -Field News - MP • -Field News - Gujarat • -Tin tức trường - Delhi •-Trường đại học Kinh thánh và Chủng việnANLMC • -Tin tức trường - Pakistan •-Hoạt động cứu trợ đám mây • -Plans & dự án • -Yêu cầu máy quét    

ANLMC Nepal cử một nhà truyền giáo

Trong khi họ đang thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Đức Thánh Linh phán, “Hãy dành riêng cho tôi Ba-na-ba và Sau-lơ vì công việc mà tôi đã gọi họ.” (Công-vụ 13: 2) Trong khi Mục sư Đa-ni-ên cùng với hội thánh cầu nguyện trong một Thánh Linh, họ đã chia rẽ Anh Rajendra để được đưa đến Jajakot.